MIR SE ERDHET NE WEB-SIT TIME

FaQjA e PaR | FaQjA E 2 | FoToT e XhAmBiT | CONTAKTONI METE TJERE | NJE  FOTO

nje shoqe ejemja SHOKET E MI JAN
><<>FATMIRI><<>LANI<><>BASHKA<><>ENSIS<><<>OREKSI><<>
LONI_XHAMBI@HOTMAIL.COM
<><>

e-mailat e shokve te mi
oreksi_tina@.......com lani_fr@.....com etj???

rock nje poezi e let
dashurija pa puthje si telefoni pa mbushje kaka xhambi i qarten a<><><>
www.kikuki.tk
loni